Beredskab & Sikkerhed søger ny direktør

Beredskab & Sikkerhed søger en tydelig, synlig og tillidsfuld direktør, der kan sikre et fortsat professionelt beredskab på tværs af de fire kommuner – Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs Kommune. Et beredskab, der er kendetegnet ved god sammenhæng mellem udvikling og indsatser og nøgleord som kvalitet og sikkerhed.

Den kommende direktør for Beredskab & Sikkerhed får en stor opgaveportefølje med både et internt og et eksternt fokus.

Det interne fokus udmønter sig blandt ved en sikring af, at organisationen og opgavevaretagelsen fortsat er kendetegnet ved høj faglighed, og at der er en stærk fælles kultur præget af en god korpsånd samt af fælles værdier og målsætninger, der sammen understøtter og motiverer medarbejdere og frivillige.

Den kommende direktørs eksterne fokus udmønter sig blandt andet ved et tæt og koordineret samspil mellem kommunerne og beredskabet om myndighedsopgaver. Derudover skal direktøren etablere en tæt kontakt og samspil med de fire kommuners borgmestre og relevante administrative repræsentanter og sikre en løbende koordinering på tværs, for derved at sikre etableringen af velkonsoliderede og konstruktive politiske beslutningsprocesser.

Se hele stillingsopslaget

Se stillings og personprofil

Søg stillingen