Brandhaner

Kommunalbestyrelsen skal ifølge beredskabslovens § 15 sørge for, at der en tilstrækkelig vandkapacitet, således at der kan ydes en forsvarlig slukningsindsats ved brand.

Derfor opsætter Beredskab & Sikkerhed brandhaner, i tættere bebyggede områder, samt industrikvarterer.

Brandhanerne er Beredskab & Sikkerheds ejendom og der må ikke tages vand fra brandhanerne, uden en forudgående skriftlig aftale med brandvæsenet og det lokale vandværk.

Du skal derfor altid søge om at bruge vand fra en brandhane ved det lokale vandværk og ved Beredskab & Sikkerhed.

Hvis der konstateres ulovlig brug og aftapning fra brandhanerne, vil dette medføre en politianmeldelse.

Hvis du oplever at andre tapper vand fra brandhanerne, så kontakt Beredskab & Sikkerhed på 8959 4000 eller på post@bsik.dk

Eftersyn:
Alle brandhaner bliver efterset mindst én gang årligt.

Et eftersyn indeholder bl.a. funktionsafprøvning af brandhanen, frostsikring, smøring samt en markering af at brandhanen er ok.

Det er Beredskab & Sikkerhed selv der foretager dette eftersyn, men det sker efter en forudgående aftale med det lokale vandværk, da der vil kunne forekomme "brunt" vand i rørene hos forbrugerne. Beredskab & Sikkerhed yder ikke erstatning, på baggrund af "brunt" vand i rørene, da eftersynet er varslet til vandværkerne.