Få en god og tryg jul og test dine røgalarmer

Der er travlt i december, også for brandvæsenet. Derfor er starten på julemåneden en oplagt anledning til at få opsat eller testet røgalarmer i dit hjem.

December er en travl måned. Det gælder også for brandvæsenet, der rykker ud til 35 pct. flere brande i private hjem i december end i en gennemsnitsmåned.
Derfor er juletiden en rigtig god anledning til at teste og sætte røgalarmer op i hjemmet. Den 1. december er fælles nordisk røgalarmdag – en dag, der skal minde os om, at vi kan forbedre brandsikkerheden i vores hjem ved at have fungerende og opsatte røgalarmer.

Det kan du gøre:
• Har du allerede røgalarmer, så tjek, at de er rengjorte, og at batterierne virker
• Har du ikke røgalarmer, så sørg for at få sat nogle op

Når der opstår en brand, spredes røgen hurtigt, og den er farlig. Har du opsat røgalarmer i dit hjem, øger du dine chancer for at blive advaret, inden branden når at brede sig. Det giver dig bedre mulighed for at forsøge at slukke branden selv eller tid til at redde dig selv og andre ud af boligen og ringe 1-1-2.

Vær opmærksom i køkkenet og med de levende lys
Lidt under en tredjedel af alle brande i private hjem, som brandvæsenet rykker ud til, opstår i køkkenet på grund af uforsigtighed særligt i forbindelse med madlavning. Det kan for eksem-pel være, at man får stillet en gryde med madrester eller lagt et viskestykke fra sig på en tændt kogeplade. Man skal også være ekstra opmærksom på ikke at glemme tændte, levende lys.

Foruden de over 4.000 brande i private hjem, som brandvæsenet rykker ud til om året, opstår der årligt over 45.000 såkaldte ”happy fires”, hvor folk selv slukker branden uden brandvæse-nets hjælp. Af de, som har oplevet en brand i egen bolig eller i nærheden, siger mange, at branden skyldes brug af levende lys, særligt i juletræ eller juledekoration.

Fakta
• Brandvæsenet rykker årligt ud til over 4.000 brande i private hjem om året
• Kun i få af de tilfælde konstaterer brandvæsenet, at der var en fungerende røgalarm, da branden opstod
• Brandvæsenet rykkede i gennemsnit ud til 459 brande i private hjem i december måned i årene 2013-2017.
• Det er 35 pct. mere end i en gennemsnitsmåned
• Årligt opstår over 45.000 såkaldte ”happy fires”, dvs. brande i private hjem, som folk selv formår at slukke uden at tilkalde brandvæsenet