Afbrænding af haveaffald

Det er ikke beredskabet som afgører, om du må brænde haveaffald af eller ej.

Hvis du bor i byzonen eller i et sommerhusområde, må du ikke brænde dit haveaffald af. Du skal i stedet kompostere det eller aflevere det på kommunens genbrugsstationer!

I nogle kommuners landzoner er det tilladt at brænde haveaffald af fra 1. december til 1. marts. Du skal dog altid være opmærksom på vindretningen, for bålet må ikke genere dine naboer.

Kommunen kan oplyse, om du bor i en landzone, og om det er tilladt at brænde haveaffald af, hvor du bor.

Al kontakt om afbrænding skal derfor ske til miljøafdelingen i din egen kommune.