Afbrændingsforbud i dele af Østjylland

På baggrund af de seneste mange dages gode vejr er vegetationen blevet særdeles tør. Det betyder, at der er en væsentlig større risiko for brande i såvel haver, på marker og i skove.

Beredskab & Sikkerhed udsteder derfor et afbrændingsforbud gældende fra den 2. juni 2018 for Randers, Favrskov, Syddjurs og Norddjurs Kommuner.

Forbuddet udstedes i medfør af Beredskabsloven og bekendtgørelse nr. 1339 (afbrændingsbekendtgørelsen).

Afbrændingsforbuddet gælder afbrænding af:

 • halm, halmstakke og lign., der afbrændes på marker eller uopdyrkede arealeraffald fra skovbrug,
 • siv og rør, herunder rørskove og enge, lyng, hede‐ og mosetørv samt
 • bål, herunder bålfade.

Desuden gælder forbuddet brug af apparater og lign. i det fri, herunder

 • grill*,
 • ildsteder,
 • apparater og lignende, der fungerer ved forbrænding, f.eks. svejse‐ eller skære‐aggregater,
 • blæselamper, lyskilder, terrassevarmere, ukrudtsbrændere, ildsteder, udtørringsapparater

* Brug af grill tillades på fast ubrændbart underlag.

Opmærksomheden henledes på forsigtig opførsel i forbindelse med rygning samt bortskaffelse af aske:

 Lad aske blive i den tillukkede grill

 • Kast ikke cigaretskodder og afbrændte tændstikker bort ud over i dertil egnede beholdere.

Selvom der forventes lidt nedbør de kommende dage, vil risikoen fortsat være høj. Beredskab & Sikkerhed følger situationen nøje og vil naturligvis ophæve forbuddet hurtigst muligt.
Yderligere information kan indhentes hos vagthavende indsatsleder ved Beredskab & Sikkerhed, 20187112.

 

Varmt arbejde udført erhvervsmæssigt i nærheden af brandbart vegetation, skal udføres under skærpet tilsyn.

Skærpet tilsyn betyder følgende:

Ved udførelse af varmt arbejde i nærheden af brandbart vegetation skal der etableres brandvagt. Brandvagtsfunktionen har til opgave at overvåge evt. brandrisici. Brandvagten skal udstyres med mindst 2 stk. håndildslukker, som enten er 6 kg pulverslukker eller 9 l trykvandsslukker.

 

Eksempler på varmt arbejde:

Blikkenslagerarbejde:

 • Lodning af tagrender

 • Opvarmning af metal med åben flamme eller varmepistol

 • Skæring af metal

 • Skæring og slibning af metal med vinkelsliber

Smede, VVS og metalforarbejdning:

 • Hård- og blødlodning, eksempelvis forbindelse med lodning af kobberrør

 • Svejsning af metalrør

 • Svejsning i forbindelse med montage af konstruktioner af stål som bjælker og søjler, trapper altaner og lign.

 • Skæring i metal med skærebrænder

 • Skæring i metal med vinkelsliber

 • Skæring i ventilationskanaler

 • Svejsning af plastrør

 • Arbejde med andet gnistproducerende værktøj

Tømrer og glas/alu facadearbejde:

 • Skæring i byggevarer af metal som stålrigler, trapezplader, facadeplader og lign.

Tagdækkere:

 • Svejsning af tagpap med gasbrænder

 • Svejsning med varmluft