Bilag fra informationsmøderne

Forslag til besparelser og refleksioner, som de er indsendt til
beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl efter de tre informationsmøder, der blev afholdt i juni måned 2015 for medarbejdere og frivillige i det nye, fælleskommunale beredskab for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs Kommuner

> Hent forslag til besparelser og refleksioner

Spørgsmål og Svar
- som opsamling på informationsmøderne i juni 2015

> Hent bilag med spørgsmål og svar