Brandfarlige virksomheder

Virksomheder der anvender, forarbejder eller har oplag af brandfarlige væsker, gasser eller brandbare faste produkter i større mængder er omfattet af beredskabslovgivningens forebyggende bestemmelser. Disse er i praksis udmøntet i en række Tekniske Forskrifter.

Tekniske Forskrifter stiller på en række områder skærpede krav til brandsikringen af en virksomhed i forhold til bygningsreglementet. Det er derfor vigtigt tidligt i forløbet at få fastlagt, hvilke områder, der skal behandles i henhold til Tekniske Forskrifter.