Brandsikringsanlæg

Lovkravet til diverse brandsikringsanlæg findes enten i Bygningsreglementet eller som en del af en brandteknisk dimensionering.

Installation, drift og vedligeholdelse af sådanne anlæg er beskrevet i forskellige forskrifter og retningslinjer.

Placering, type af anlæg mv. aftales altid med beredskabet og den enkelte byggesagsbehandler, hvilket typisk allerede sker under et forhåndsdialogmøde.

Beredskab & Sikkerhed stiller betingelser for modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæggene. Du kan finde betingelserne i boksen i højre side.

Der er udarbejdet en pjece om forholdsregler i forbindelse med håndtering af alarmer fra brandsikringsanlæggene og ansvarsfordeling mellem Beredskab & Sikkerhed og anlægsejeren. Du kan finde pjecen i boksen i højre side.