Brandsikringsanlæg

Tekniske installationer som et brandsikringsanlæg, skal altid udføres efter aftale med Beredskab og Sikkerhed.

I boksen til højre, kan du finde skemaer til selvbetjening, og information om gældende takster.

Ved oprettelse af nye ABA-anlæg skal følgende materiale fremsendes til Beredskab og Sikkerhed:

  • Udfyldt og underskrevet ”Bilag F – Tilslutningsaftale”

  • Udfyldt og underskrevet ”Bilag B – Kontaktpersoner”

  • Godkendt 1. inspektions af ABA-anlægget, foretaget af akkrediteret virksomhed.

  • Tilkørselsplan jf. Bilag A

  • Desuden skal der være monteret en nøgleboks indeholdende en hovednøgle, jf. Bilag A.

Dokumenter skal fremsendes til vagtcentral@bsik.dk 

Ved ændringer til et eksisterende anlæg:

  • Hvis du har brug for at ændre kontaktpersonerne til dit ABA-anlæg, skal ”Bilag B – Kontaktpersoner” udfyldes og fremsendes til Beredskab og Sikkerhed.

  • Hvis du ønsker at nedlægge et eksisterende ABA-anlæg, skal ”Bilag C – Nedlæggelsesaftale” udfyldes og fremsendes til Beredskab og Sikkerhed.

  • Skal et ABA-anlæg overdrages til en ny ejer, f.eks. i forbindelse med salg af ejendom, skal ”Bilag D – Overdragelsesaftale” udfyldes og fremsendes til Beredskab og Sikkerhed.

  • Skal jeres ABA-anlæg serviceres i en længere periode, typisk mere end en uge, skal ”Bilag E – Aftale om langtidsservice” udfyldes og fremsendes til Beredskab og Sikkerhed.

  • Har du et ønske om et ændre i alarmtransmissionen på dit ABA-anlæg, f.eks. fra én udbyder til en anden, skal ”Ny alarmtransmission til eksisterende ABA-anlæg” udfyldes og fremsendes til Beredskab og Sikkerhed.