Brandsyn

Hvorfor foretages brandsyn?

Beredskab & Sikkerheds fornemmeste opgave er at forhindre brande og ulykker i at opstå. Dette forebyggende arbejde skal gerne ske igennem en tæt dialog, motivation og fælles forståelse med den enkelte virksomhed og institution. Derfor udføres der brandsyn på: 

 •  Fredede bygninger
 •  Hoteller mv.
 •  Plejeinstitutioner
 •  Spejderhytter
 •  Forsamlingslokaler
 •  Undervisningslokaler
 •  Daginstitutioner
 •  Butikker
 •  Brandfarlige virksomheder (omfattet af beredskabsloven)
 •  F-gasanlæg og –oplag m.v.
 •  Anlæg og oplag af gasser under tryk
 •  Større udendørs arrangementer

Beredskab & Sikkerhed anmelder sine brandsyn med 14 dages varsel. Dette skal igen være med til at sikre, at ejer, bruger eller den driftsansvarlige kan være tilstede ved brandsynet. Brandsynene foretages efter de driftsmæssige/tekniske forskrifter og kan foretages uanmeldt.

Den der foretager brandsynet, skal være i besiddelse af legitimation udstedt af kommunalbestyrelsen (Beredskab & Sikkerhed).

Skulle du ønske yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte Beredskab & Sikkerhed på forebyggelse@bsik.dk.