En intens og tidskrævende indsats har nået sin afslutning

I over en uge har vi arbejdet på at slukke en omfattende brand på virksomheden Kronospan-Novopan i Pindstrup. Sent onsdag aften blev slukningsarbejdet afsluttet.

En lang indsats, men den havde været endnu længere, hvis vi ikke have fået så massiv og lynhurtig assistance fra så mange af vores gode samarbejdspartnere. I fortjener alle den største tak.

Allerede fra første dag fik vi assistance fra Beredskabsstyrelsen, og de har været med os helt til det sidste. Beredskabsstyrelsen har assisteret med køretøjer, brandfolk og ledelsesstøtte. Dertil kommer en række specialfunktioner fra Beredskabsstyrelsen, herunder ikke mindst droneberedskabet. Dronerne har gjort det muligt, at overflyve skadesstedet næsten hver time hele døgnet med termisk kamera. Derudover har der også været brugt 3D drone til opmåling af størrelsen på branden. Dette har givet stor værdi til planlægningen af indsatsen. Vi fik også hjælp fra Kemisk Beredskab, så det har været muligt at undersøge røgen fra branden flere gange dagligt. Sammen med Styrelsen for Patientsikkerhed, Syddjurs Kommune og Østjyllands Politi har vi derefter kunne tage de nødvendige skridt, for at tage vare på sikkerheden for borgerne i Pindstrup.

Ligeledes har vi fået hjælp fra Aarhus Airport, som stillede to crashtendere til rådighed i det første døgn. Derefter trådte Forsvaret til med tre Crashtendere fra Aalborg, Karup og Skrydstrup. Dette har været en meget stor hjælp i slukningsarbejdet.

Vi kunne hellere ikke have gjort det uden støtte og assistance fra vores gode kollegaer i de øvrige kommunale beredskaber, hvor vi har haft indsatsledere og skadesstedsledere fra nær og fjern. Indsatsen blev heldigvis slukket tidligere end forventet. Men havde indsatsen trukket ud, så var der planlagt med ”nationale ledelsesstøtte ressourcer” i form af indsatsledervagter frem til den 14. november, hvoraf 46 vagter ville være blevet dækket af indsatsledere fra andre beredskaber. Der har ledelsesmæssigt været brug for 6 vagter i døgnet, hver af 8 timers varighed. Derudover har både Østjyllands Brandvæsen og Midtjysk Brand & Redning stillet frivillige til rådighed i forbindelse med forplejning.

Der skal også lyde en stor tak til Østjyllands Politi, som har bistået os med diverse opgaver i perioden, ikke mindst den store opgave omkring kommunikationen og information til borgere.

En række private aktører har været lige så uundværlige som de offentlige. Kronospan-Novopan har selv spillet en meget aktiv rolle i at bistå med en række opgaver på virksomheden i løbet af brandslukningen. Ikke mindst samarbejdet mellem AC Recycling, EHJ Energi og Novopan om ”træ-knuseren” gjorde, at branden blev slukket hurtigere end først antaget. Men der er også blevet rekvireret en lang række øvrige entreprenører, herunder slamsugere og Syddjurs Spildevand.

Vores fælles operationschef med Østjyllands Brandvæsen fik også lov til at bevise sit værd. Især fordi det første døgn også bød på en større brand i Galten. Funktionen har klart vist sin værdi, da operationschefen er med til at sikre, at alle områder har intakt beredskabsdækning, selvom der var mange styrker afsted til de to hændelser.

Sidst men ikke mindst, så skal der lyde en meget stor tak til alle brandfolk og frivillige i Beredskab & Sikkerhed og Falck, samt til alle indsatsledere og skadestedsledere, logistikmedarbejdere og administrative ressourcer. Det, som I har udrettet den seneste uge, har været helt ud over det sædvanlige – og I fortjener kæmpe stor respekt for jeres indsats! Jeg er stolt over, at jeg har fået lov til at være beredskabsdirektør for netop jer.

Jeg sidder tilbage efter sådan en uge og er ikke blot taknemmelig over de mange bidrag fra alle aktører, men også imponeret over, hvad vi kan udrette, når vi i Beredskabs-Danmark arbejder sammen. Det skyldes bl.a. det gode samarbejde i den lokale beredskabsstab (LBS) i Østjyllands Politikreds, samt et rigtig godt samarbejde mellem Danske Beredskaber og Beredskabsstyrelsen. Sammen sikrer vi, at vi på tværs af myndigheder hurtigt kan træffe de afgørende beslutninger til gavn for indsatsen på et større skadessted.   

Venlig hilsen

Morten Sønderby

Beredskabsdirektør, Beredskab & Sikkerhed