Fredeligt nytårsdøgn i Randers, Favrskov og på Djursland

Kun 14 gange i nytårsdøgnet måtte Beredskab & Sikkerhed rykke ud til melding om brand eller andre redningsopgaver. "Det er selvfølgelig mere end vi har på et normalt døgn, men ganske billigt sluppent", fortæller Beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl. "Vores brandfolk har været afsted til 3 blinde alarmer fra ABA-anlæg, bl.a. på et plejehjem og et diskotek. Vi har fået to meldinger på bygningsbrande i villa/rækkehus pga. vildfarne raketter. I begge tilfælde var branden dog slukket ved vores ankomst. En melding om gårdbrand i Favrskov viste sig heldigvis at være i en stålcontainer 2 meter fra bygningerne, så også i det tilfælde var skaderne begrænsede".  De øvrige opgaver har alle været af mindre karakter i form af brande i nedgravede containere og skraldespande i det fri. "Så alt i alt en dejlig og relativ fredelig nytårsaften til de mere end 75 brandmænd- og kvinder, som vi har haft i beredskab sammen med vores fire indsatsledere", siger Kasper Sønderdahl fra Beredskab & Sikkerhed.