Hold brandvæsnet fra grillfesten

Hvert år rykker brandvæsenet på landsplan ud til over 100 brande, som er antændt af en grill. Enkle råd kan sikre, at din grillaften ikke ender med et besøg fra dit lokale brandvæsen.

Sommervejret har gjort sin entré mange steder i Danmark, og der bliver flittigt tændt op under kullene. For langt de fleste er det lig med en hyggelig aften. Men husk nu at tænke dig om, når du bruger din grill:

  • Hold afstand - undgå ild i nærheden af tørre planter eller andet, der kan brænde.

  • Pas på kraftig vind, der kan sprede ild, og vær bevidst om vindretningen.

  • Pas på børn og dyr, der kommer for tæt på grillen.

  • Hold ild og gløder under opsyn og tjek, at alt er slukket, før du forlader stedet.

  • Husk at have vand i nærheden, så en lille brand hurtigt kan slukkes.

  • Du må kun grille udendørs – medmindre grillen er særligt konstrueret til indendørs brug.

  • Undersøg din boligforenings regler for brug af grill på altaner. Det kan være forbundet med fare – og derfor forbudt.

  • Grillen skal placeres stabilt, og en engangsgrill skal stå på et fast underlag, der tåler varme.

  • Optænding sker mest sikkert med elektrisk grillstarter, optændingsblokke el.lign. Undgå optændingsvæske og hæld aldrig brandfarlig væske som benzin, sprit eller (bio)ethanol på en grill.

  • Hvis du har en gasgrill, skal du anvende gasflasker med en tilladelig fyldning på højst 11 kg eller en fast naturgasinstallation, og grillen må kun anvendes i telte eller pavilloner, når mindst 50 pct. af vægarealet er åbent.

Brandene opstår typisk ved, at der er grillet for tæt på brændbart materiale, ved forkert optænding, eller ved at aske og gløder fra grillen ikke er slukket ordentligt, når de bliver smidt ud.