Laveste antal omkomne ved brand i 40 år

I Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs Kommuner omkom kun én person ved brand i 2016. I 2015 omkom fire personer tilsammen i de fire kommuner.

Faldet i antallet af omkomne følger en national tendens, hvor antallet af omkomne ved brand er nedadgående. Med forbehold for, at det er meget små tal at konkludere ud fra og med forbehold for, at der kan være store udsving fra år til år, så er der siden 2004 en tendens til færre dødsbrande forårsaget af andre årsager end rygning. Det kan f.eks. være fejl i elektriske installationer eller i forbindelse med madlavning. Det oplyser chef for Center for Viden og Analyse i Beredskabsstyrelsen Bo Torp Henriksen.

Den positive udvikling skal fastholdes og en netop udgivet National Forebyggelsesstrategi skal understøtte dette arbejde.