Pressemedelelse: Beredskabsstyrelsen kræver mere end krav om besparelser tillader

Beredskabsstyrelsen har netop afgivet kritisk udtalelse til dimensioneringen af det nye fælleskommunale beredskab for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner. Skal styrelsens udtalelse efterleves, er det nødvendigt at hæve serviceniveauet på en række områder. Det harmonerer ikke med de besparelser på beredskabsområdet, som kommunerne samtidig er pålagt.

Formanden for den politiske styregruppe bag det nye beredskab, borgmester Claus Omann Jensen udtaler:
”I den politiske styregruppe har vi noteret os, at Beredskabsstyrelsen er kritisk over for en række punkter i vores plan for dimensionering af beredskabet. Det er en kommunal opgave at dimensionere beredskabet og alle ved, at kommunerne er blevet pålagt at finde besparelser på beredskabsområdet. Så virker det paradoksalt, at Beredskabsstyrelsen nu anbefaler et højere serviceniveau, end det vi har i dag.” Han henviser til, at Beredskabsstyrelsen nu peger på, at de fire kommuner skal kunne garantere, at der højst er 15 minutters responstid – bortset fra tyndt befolkede områder. Samtidig definerer Beredskabsstyrelsen tyndt befolkede områder, som ”ubeboede eller ubebyggede” områder. ”Men alle fire kommuner har tyndt befolkede områder, hvor der er beboelse, og hvor vi umuligt kan nå frem under 20 minutter. Kravet har dermed ingen hold i vores virkelighed," siger Claus Omann Jensen og fortsætter:

”Den politiske styregruppe har allerede i dag rettet henvendelse til Forsvarsministeren for at få en forklaring på, hvorfor ministerens styrelse skærper kravene i en tid, hvor kommunerne er pålagt besparelser på området. Samtidig har styregruppen bedt administrationen om en analyse af de konsekvenser, som styrelsens udtalelse til den fremtidige dimensionering eventuelt kan afstedkomme.

”Det er frustrerende at få denne udtalelse, samtidig med, at det er en svær tid – især for vores brandfolk. Vi er tvunget til at finde de her besparelser. Men som deltidsbrandmand, der tjener 30-40.000 kr. om året, kan det være svært at se, hvordan vi kan spare mere. Derfor har vi brug for Beredskabsstyrelsen som medspiller til at finde løsninger”, siger Claus Omann Jensen.

Beredskabsstyrelsens udtalelse kommer så sent, at dimensioneringsplanen ikke kan nå at blive behandlet i byrådene i 2015. Det er derfor ikke muligt at gennemføre ændringer i dimensioneringen af det nye beredskab fra 1. januar. De fire kommuners nuværende dimensioneringsplaner vil derfor fortsat være gældende.

Formand for den politiske styregruppe Claus Omann Jensen
Beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl, tlf. 5116 7709

Baggrund
Det følger af Beredskabsloven at byråd og kommunalbestyrelser skal vedtage en risikobaseret dimensioneringsplan for det kommunale redningsberedskabs forebyggende og afhjælpende kapacitet. Denne dimensionering skal forelægges Beredskabsstyrelsen til udtalelse inden dimensioneringsplanen kan behandles i byråd og kommunalbestyrelser.

Det nye fælleskommunale beredskab har den 18. september 2015 fremsendt ny risikobaseret dimensionering og har den 25. november 2015 modtaget Beredskabsstyrelsens udtalelse. Udtalelsen gøres hermed tilgængelig på hjemmesiden www.beredskabogsikkerhed.dk

Den Politiske Styregruppe for det nye beredskab består af borgmesteren og et byrådsmedlem fra hver af de fire kommuner.