Sådan får du en brandsikker sankthansaften

Brandvæsenet rykker ud til dobbelt så mange brande sankthansaften i forhold til en normal aften og nat. Brandene opstår typisk på grund af uforsigtighed og ubetænksomhed ved afbrænding af bålet.

Man kommer langt ved at bruge sin sunde fornuft. Byg bålet i sikker afstand fra ting, der kan brænde, brug kun rent, tørt træ og vær omhyggelig med opbygningen, så bålet ikke vælter, når det brænder.

De anbefalede afstande ved afbrænding af sankthansbål er:

  • 30 meter fra bygninger med hårdt tag
  • 60 meter fra letantændelige markafgrøder

  • 200 meter fra stråtækte huse, nåletræsbevoksninger m.v. og oplag af brandfarlige stoffer og andet letantændeligt materiale

Derudover bør man altid have vand eller andet slukningsudstyr i nærheden hvis ilden alligevel skulle brede sig.

Brug ikke brandbare væsker
Når bålet skal tændes, skal man undlade at bruge benzin, sprit eller andre former for optændingsvæsker:

Hvert år bliver nogle alvorligt forbrændt, og ejendomme bliver beskadiget, fordi der anvendes brændbare væsker til optænding.

I stedet bør man opbygge sit bål med en kerne af sammenkrøllede aviser og tørt kvas og grene og bruge en lang fakkel eller ukrudtsbrænder til at antænde kernen med. Et godt råd i denne sammenhæng er at overdække bålet med en presenning i dagene inden afbrændingen, så man undgår, at bålet bliver fugtigt og sværere at tænde.

 

Vær sikker på, at bålet er forsvarligt slukket, inden du forlader bålpladsen. Køl derfor ned med vand. Tildæk ikke de varme gløder med sand. Sandet holder på varmen, og det kan forvolde alvorlige forbrændinger, hvis personer eller dyr træder eller roder i det varme sand.

 

Er uheldet alligevel ude, skal du:

  • Ringe til 1-1-2, hvis der er opstået brand

Ved lettere forbrænding:

  • Skyl hurtigst muligt med køligt vand

  • Fjern løstsiddende tøj over det forbrændte område under skylning

  • Skyl til smerten ophører – dog minimum i 30 minutter  

Ved sværere forbrændinger:

  • Skyl med køligt vand og ring 1-1-2