Beredskabsinspektør til Beredskab & Sikkerhed

Er du uddannet indsatsleder, og vil du være med til at sætte dit præg på en ung organisation? Brænder du for forebyggelse, og kan du drive projekter i mål inden for det operative område, så er det måske dig vi søger. 

Servicemedarbejder til Beredskab & Sikkerhed og Boligselskabet B45

Beredskab & Sikkerhed søger en energisk servicemedarbejder til at bistå vores Logistikafdeling i Grenaa pr. 1. oktober 2020. Som servicemedarbejder spænder opgaverne vidt, og der vil sjældent være to dage der er ens.

I stillingen ligger også, at du skal løse opgaver for boligselskabet B45, som også har funktioner på vores adresse på N P Josiassens Vej 1 i Grenå. Opgaverne vil være indenfor miljø og affaldshåndtering, samt andet forfaldende arbejde. Omfanget vil være ca. to dage pr. uge.

Ekstraordinært Beredskabskommissionsmøde afholdt

Beredskabskommissionen har torsdag den 18. juni kl. 13 afholdt ekstraordinært beredskabskommissionsmøde. 

Eneste punkt på dagsordenen var behandling af punktet Konsekvenser af kommende udbud af brandslukning i Beredskab & Sikkerhed.  

En enig Beredskabskommission valgte på mødet at tiltræde indstillingen og dermed anbefalingen fra Favrskov Byråd. 

Forslag om samarbejde med Østjyllands Brandvæsen om slukning i Hinnerup

Beredskab & Sikkerhed (Randers, Favrskov og Djursland) forbereder udbud af den operative del af brandslukningen. Samtidig er der kommet nye statslige regler for det kommunale redningsberedskab. På den baggrund – og fordi Østjyllands Brandvæsen etablerer ny brandstation i Lisbjerg – foreslår beredskabsdirektøren, at den nuværende station i Hinnerup nedlægges.

Sådan logger du på krisestyring i C3

Til medarbejdere i kommunerne, som skal logge på krisestyring i C3

Man kommer til C3 ved at klikke på fanen Krisestyring under bsik.dk, som sidder i toppen af menuen, længst til højre.

Eller ved at klikke her: https://c3.rm-group.dk/OrgBSIK/

Herefter vil man blive bedt om, at indtaste brugernavn (tlf nr.) og en kode, som man selv har valgt.

Har man glemt koden, kan man bede om at få tilsendt en ny.

Hvis dette ikke virker, så kontakt Maria Lilleøre på mln@bsik.dk

Spændende partnerskab mellem Østjyske Beredskaber

Beredskab & Sikkerhed og Østjyllands Brandvæsen går sammen i nyt og spændende partnerskab om etablering af ny fælles vagtcentral og operationschef.

Vagtcentralen etableres som et ligeværdigt partnerskab mellem de to beredskaber og forventes at være i drift ultimo 2020.

Brandmænd hædret for at redde mindst syv menneskeliv ved brand på plejehjem

Falcks koncernchef Jakob Riis overrakte fredag Den Danske Redningsberedskabspris til fire brandmænd fra Beredskab & Sikkerhed for deres indsats 3. august 2018 ved en brand på et plejehjem i Allingåbro – en indsats som begrænsede tragediens omfang. 

Ny beredskabsdirektør tiltrådt i Randers-Favrskov-Djursland

Velkomst Morten Sønderby Sørensen

Morten Sønderby tiltrådte i dag som direktør for Beredskab & Sikkerhed i Randers-Favrskov-Djursland.

Brandfare.dk, ny landsdækkende side om brandfare i naturen

På den nye hjemmeside Brandfare.dk kan borgerne ét samlet sted finde gode råd til at undgå naturbrande, få overblik over hvor brandfarlig naturen er og se, hvor der eventuelt er indført kommunale afbrændingsforbud.

Ny beredskabsdirektør ansat

Ny beredskabsdirektør for Randers-Favrskov-Djursland
Morten Sønderby Sørensen bliver ny direktør for Beredskab & Sikkerhed Randers-Favrskov-Djursland. Det har beredskabskommissionen netop besluttet.

Sider