Ophævelse af afbrændingsforbud

Østjyllands Brandvæsen og Beredskab & Sikkerhed ophæver med virkning fra den 27. juni 2023 kl. 12.00 afbrændingsforbuddet gældende for Aarhus, Skanderborg, Odder (undtagen Tunø), Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner.

Bemærk: Der er fortsat afbrændingsforbud på Tunø og på Samsø. Der er også afbrændingsforbud på Anholt hele året rundt.

Beredskaberne opfordrer fortsat til agtpågivenhed og yderst forsigtig omgang med kulgrill og bål m.v.
Anvendelse af ukrudtsbrændere frarådes.

Evalueringen af den operative indsats ved branden på Kronospan

Vi er nu færdige med evalueringen af den operative indsats ved branden på Kronospan. Storbranden i Pindstrup startede den 26. oktober 2021, varede i 9 dage og rigtig mange aktører deltog på tværs af hele landet – herunder i særdeleshed Beredskabsstyrelsen.

Vi vil gerne benytte lejligheden til igen at takke for alle som bidrog til indsatsen, og som har taget sig tid til at bidrage til evalueringen.

Beskyttelsesrum i Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs Kommuner

Lov om Beskyttelsesrum er kompetenceoverdraget til Beredskab & Sikkerhed 

Der er ikke i dag adgang til de på denne liste oplyste beskyttelsesrum. De er aflåste og sikret mod hærværk.  

Det er en statslig beslutning (Forsvarsministeren), hvis og såfremt man vil beslutte, at de mange rum skal klargøres. 

Gode råd om brug af ukrudtsbrænder

Forår er lig med ukrudt. Og mange er allerede gået i gang med ukrudtsbrænderen.
Men med en historisk tør marts måned er der ekstra vigtigt, at man bruger ukrudsbrænderen rigtigt, så man undgår uheld. 
 
Vi vil derfor opfordre til, at man altid følger Sikkerhedsstyrelsens gode råd, når man bruger ukrudtsbrænder:
 

En intens og tidskrævende indsats har nået sin afslutning

I over en uge har vi arbejdet på at slukke en omfattende brand på virksomheden Kronospan-Novopan i Pindstrup. Sent onsdag aften blev slukningsarbejdet afsluttet.

En lang indsats, men den havde været endnu længere, hvis vi ikke have fået så massiv og lynhurtig assistance fra så mange af vores gode samarbejdspartnere. I fortjener alle den største tak.

Politikere på besøg på ny fælles vagtcentral

Beredskab & Sikkerhed og Østjyllands Brandvæsen har etableret en ny fælles vagtcentral og operationschef ordning.

Det er tid til den årlige sirenevarslingstest

Onsdag den 5. maj kl. 12.00 - 12.15 er det tid til den årlige sirenevarslingstest.

Nye regler om afbrænding af haveaffald.

Indtil nu, har det været lovligt i visse perioder at afbrænde have affald i landområder.

Alle kommuner under Beredskab & Sikkerhed, det vil sige Norddjurs, Favrskov, Randers og Syddjurs, har nu forbudt al afbrænding af haveaffald.

I den forbindelse har Beredskab & Sikkerhed udgivet en guide om afbrændingsregler, guiden er lavet sammen med kommunerne.

Vigtige pointer fra guiden er:

Beredskab & Sikkerhed har besluttet at indgå ny brandkontrakt med Falck

Beredskabskommissionen i Beredskab & Sikkerhed har besluttet at indgå en ny 4 årig kontrakt med Falck om driften af stationerne i Randers, Øster Tørslev, Langå, Hammel, Hinnerup samt de frivillige i Randers. Aftalen bliver overordnet en videreførelse af de nuværende aftaler, og med mulighed for forlængelse i 3 x 1 år. Den nye kontrakt træder i kraft pr. 1.1.2022. 

Test dine røgalarmer på nordisk røgalarmdag – og pas på håndspritten til jul.

Lyden af en røgalarm klinger ikke just af julemusik. Men årets kolde måneder er højsæson for brand i private hjem. Dine røgalarmer skal kunne advare dig, hvis uheldet er ude. Test alarmerne, inden du tænder julelys. 

Det er vigtigt at tjekke, at røgalarmerne i dit hjem virker. Den 1. december er fælles nordisk røgalarmdag. Dagen skal minde os om, at vi kan forbedre brandsikkerheden i vores hjem ved at have røgalarmer. 

Sider