Fredeligt nytårsdøgn i Randers, Favrskov og på Djursland

Kun 14 gange i nytårsdøgnet måtte Beredskab & Sikkerhed rykke ud til melding om brand eller andre redningsopgaver. "Det er selvfølgelig mere end vi har på et normalt døgn, men ganske billigt sluppent", fortæller Beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl. "Vores brandfolk har været afsted til 3 blinde alarmer fra ABA-anlæg, bl.a. på et plejehjem og et diskotek. Vi har fået to meldinger på bygningsbrande i villa/rækkehus pga. vildfarne raketter. I begge tilfælde var branden dog slukket ved vores ankomst.

Vores tanker om ledelse

Beredskab og Sikkerhed har nu valgt at offentliggøre vores ledelsesgrundlag. En af vores grundlæggende værdier er åbenhed, og det mener vi også skal omfatte ledelsesgrundlaget.

I mange virksomheder er det Ledelsen med stort L, der skriver ledelsesgrundlaget.

Hos Beredskab & Sikkerhed har medarbejderne skrevet de fleste input til det. Netop fordi vi er en virksomhed med én formel leder og 300 kvinder og mænd, der gerne vil gøre en forskel, så giver det ingen mening, at ledelsen skriver ledelsesgrundlaget.

Høring af ny plan for risikobaseret dimensionering

Beredskabskommissionen har den 5. september fastlagt processen frem mod vedtagelse af en ny risikobaseret dimensionering for Beredskab & Sikkerhed.

Afbrændingsforbud ophæves nu i Randers, Favrskov og på Djursland

15.08.18

Vi har nu valgt at ophæve afbrændingsforbuddet i Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs Kommuner med undtagelse af Anholt. 

Afbrændingsforbuddet ophæves efter grundig vurdering af vores indsatsledere, som jævnligt kører til mark- og naturbrande i kommunerne og efter at have modtaget en opdatering af DMI’s tørkeindeks, som er faldet til 3-6 ud af 10.

Brandstationerne flager på halv i dag

Det er med stor sorg vi har modtaget underretning om vores kollega hos Østjyllands Brandvæsen, der omkom under indsats i går. Brandstationerne hos Beredskab & Sikkerhed flager i dag på halv i respekt for vores afdøde kollega. Vores tanker går til hans familie og kollegerne på stationerne hos Østjyllands Brandvæsen.

Opdateret afbrændingsforbud

På baggrund af den lange tørke er jordbunden og vegetationen blevet meget tør. Dette betyder, at der er stor risiko for naturbrande.

Beredskab & Sikkerhed opdaterer afbrændingsforbuddet gældende fra den 2. juli 2018 for Randers Kommune, Favrskov Kommune, Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune.

Forbuddet er udstedt i medfør af § 5, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1339 af 10. december 2014 om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding, brug af ild, lys, varmekilder m.v. (afbrændingsbekendtgørelsen).

Afbrændingsforbuddet gælder afbrænding og brug af:

Afbrændingsforbud genindføres i dele af Østjylland

På baggrund af de seneste mange dages gode vejr er vegetationen blevet særdeles tør. Det betyder, at der er en væsentlig større risiko for brande i såvel haver, på marker, i skove m.v.

Beredskab & Sikkerhed udsteder derfor et afbrændingsforbud gældende fra den 2. juli 2018 for Randers, Favrskov, og fastholder eksisterende afbrændingsforbud i Syddjurs og Norddjurs Kommuner. Forbuddet udstedes i medfør af Beredskabsloven og bekendtgørelse nr. 1339 (afbrændingsbekendtgørelsen).

Afbrændingsforbud i dele af Østjylland

På baggrund af de seneste mange dages gode vejr er vegetationen blevet særdeles tør. Det betyder, at der er en væsentlig større risiko for brande i såvel haver, på marker og i skove.

Beredskab & Sikkerhed udsteder derfor et afbrændingsforbud gældende fra den 2. juni 2018 for Randers, Favrskov, Syddjurs og Norddjurs Kommuner.

Forbuddet udstedes i medfør af Beredskabsloven og bekendtgørelse nr. 1339 (afbrændingsbekendtgørelsen).

Afbrændingsforbuddet gælder afbrænding af:

Et beredskab i udvikling - ikke i afvikling

 ”Vi er et beredskab i udvikling og ikke i afvikling”. Sådan faldt ordene fra brandfolkenes fællestillidsmand Jan Møller Nielsen på det seneste møde i MED-udvalget for Beredskab & Sikkerhed. Beredskabet arbejder lige nu med seks konkrete udviklingsspor, der omfatter forbedring af brandfolkenes sikkerhedskultur, rekruttering af flere deltidsbrandmænd, udvikling af frivillig-enheden, brandforebyg-gelse, udvikling af salg og service-aktiviteterne og løbende effektivisering af beredskabet.

Sider